StartOm HS Konsult ABKontaktTjänsterMedlemmarKalendariumLediga jobbTrycksakerBrunnby Lantbrukardag

Nyheter

- Distanskurs: Börja med får
Vad ska man tänka på innan man skaffar får? Vid fyra kurstillfällen på ca 1 timme vardera går vi igenom och diskuterar grunderna i fårhållning


- Sheep farming in Sweden – online beginners course
What is important to consider before starting up a sheep enterprise in Sweden?


- Cap 2015
Hur påverkas din gård?

- Planerar du att öka antalet djurplatser?
Kontakta oss så hjälper vi dig med det som behövs för din investeringsstödsansökan.


- Tvärvillkorsrådgivning
Fram till årsskiftet är Tvärvillkorsrådgivningen subventionerad med 70% av EU!


2014-11-25 Skogens rogivande kraft
Kurs för dig som skogsägare i Stockholms län


2014-11-25 Studieresa Skog
En resa till Salatrakten för Aktiva Lantbruksmedlemmar


2014-11-26 Årsmöte
Inbjudan till medlemmarna i Lerbäck-Snavlunda hushållningsgille


2014-11-26 Skötsel och restaurering av uppländska naturbetesmarker
Har du en betesmark som behöver fixas till eller är allmänt intresserad av röjning i betesmarker? Kom på den här kursen!


2014-11-28 Smörgåsbord
Inbjudan till medlemmarna i Hardemo hushållningsgille


2014-11-29 Vävstuga och kyrkkaffe
Folkare, Dalarna


2014-11-29 Julbord
Inbjudan till medlemmarna i Viby och Västernärkes hushållningsgillen


2014-11-29 Adventsfika
Inbjudan till medlemmarna i Askersund-Hammars och Tysslinge-Vintrosa hushållningsgillen


2014-12-02 Distanskurs Grundkurs i Livsmedelshygien
Tänker du starta ett livsmedelsföretag eller är du redan igång med att producera livsmedel? Passa på att ta kursen på distans, så sparar du tid!


2014-12-05 Julbord
Inbjudan till medlemmarna i Norrbyås och Gällersta hushållningsgillen


2014-12-09 Hållbara nyttobär – förädla, lyft och vårda
Lär dig mer om naturens orangea guld. Rönn, havtorn och nypon, naturens egna hälsobomber. Dalarna


2014-12-11 Märkning och information av livsmedel. Nytt från den 13 dec 2014!
Den nya EU-förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till börjar delvis gälla från och med den 13 december 2014. På den här utbildningen går vi igenom de nya reglerna för märkning samt vilka övergångsregler som gäller fram till den 13 december 2016.


2014-12-18 Julbord 2014
Inbjudan till medlemmar i Wermdö Hushållningssällskap
  

 

 

Vi är verksamma i:

 

Dalarna

Gävleborg

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Västmanland

Örebro

 

 

Sök

 

 

*

Kunskap för landets framtid.

 

 

Offentlig sektor

På uppdrag av Jordbruksverket och länsstyrelserna mfl genomför vi kompetenshöjande aktiviteter inom jordbruk, mat och energi mm

Hästgård

Vår kompletta rådgivning till dig som hästföretagare!

Fältförsök samt Forskning & Utveckling

Vi bedriver en rad projekt och försök som initierats av såväl företag som rådgivare och lantbrukare.

Mjölkgård

10 eller 500 kor? Vår rådgivning anpassas efter gårdens storlek och behov!

Köttgård

Rådgivning för dig med uppfödning av nöt, gris, lamm eller fjäderfä

Mat & hälsa

Vi utbildar, inspirerar och engagerar om mat från JORD till BORD, utifrån ett helhetsperspektiv på mat, miljö och hälsa.

Skogsfastighet

Sveriges oberoende skogsrådgivare, ger dig råd som ger dig mer!

Naturvård

Vi utför inventeringar, individuell rådgivning, projekt och forskning, med fokus på biologisk mångfald inom odlingslandskapet som vi brinner lite extra för.

Spannmålsgård

10 eller 500 ha? Vår rådgivning anpassas efter gårdens storlek och behov!

 
Logga in... HS Konsult AB