StartOm HS Konsult ABKontaktTjänsterMedlemmarKalendariumLediga jobbTrycksakerBrunnby Lantbrukardag
  

 

 

Vi är verksamma i:

 

Dalarna

Gävleborg

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Västmanland

Örebro

 

 

Sök

 

 

*

Kunskap för landets framtid.

 

 

Köttgård

Rådgivning för dig med uppfödning av nöt, gris, lamm eller fjäderfä

Hästgård

Vår kompletta rådgivning till dig som hästföretagare!

Offentlig sektor

På uppdrag av Jordbruksverket och länsstyrelserna mfl genomför vi kompetenshöjande aktiviteter inom jordbruk, mat och energi mm

Mat & hälsa

Vi utbildar, inspirerar och engagerar om mat från JORD till BORD, utifrån ett helhetsperspektiv på mat, miljö och hälsa.

Skogsfastighet

Sveriges oberoende skogsrådgivare, ger dig råd som ger dig mer!

Naturvård

Vi utför inventeringar, individuell rådgivning, projekt och forskning, med fokus på biologisk mångfald inom odlingslandskapet som vi brinner lite extra för.

Spannmålsgård

10 eller 500 ha? Vår rådgivning anpassas efter gårdens storlek och behov!

Mjölkgård

10 eller 500 kor? Vår rådgivning anpassas efter gårdens storlek och behov!

Fältförsök samt Forskning & Utveckling

Vi bedriver en rad projekt och försök som initierats av såväl företag som rådgivare och lantbrukare.

 
Logga in... HS Konsult AB